Varend woonschip, zonder ligplaats

Wad en Sontvaarder ERO

In 1910 gebouwd als binnenvaartschip aan een smal kanaal in Martenshoek Groningen. In de jaren dertig verkocht naar Scandinavië en daar omgebouwd naar een Wad en Sontvaarder, wat het schip zeewaardig heeft gemaakt. De rijke geschiedenis van dit schip maakt het uniek en historisch. Een ligplek verkrijgen in een museumhaven behoort tot uw mogelijkheden. Het vaargebied van de Ero is veelzijdig, zowel op het binnenwater als op de ruime wateren voelt de Ero zich in zijn element. Met van buiten een stoere historische uitstraling en van binnen een fijne woning. Met recht is dit een varend woonschip te noemen. De betrouwbare Detroit Diesel stuwt het schip rustig varend met 5 knopen door het water. Door de grote stabiliteit en de ruime dek lay-out is het goed vertoeven in en op het schip. Het lage dek rond het ruim heeft een gesloten hoge verschansing wat het veilig maakt voor kinderen.
Tijdens onze befaamde verjaardagsvaartjes hebben we met gemak 30 mensen op het dek een plek kunnen geven. Dankzij het goede ankergerei kun je vrijwel overal goed ankeren.
Het schip is goed onderhouden, zwaar gebouwd en vrijwel zonder dubbelingen.
Veel bergruimte voor wonen en varen. De mast geeft het schip de juiste uitstraling en zorgt ervoor dat “laden en lossen” nog steeds mogelijk is, nu meestal voor een zeilbootje. De mast is stevig en groot genoeg om het schip zeilend te maken.
Wij hebben met heel veel plezier lange tijd op het schip geleefd en zijn toe aan een nieuwe fase.

We verkopen dit schip zonder ligplaats!

Maar doordat de Ero een historisch schip zijn is zijn er mogelijkheden met museumhavens.
Bijvoorbeeld in Hoogkerk.
Dankzij de enthousiaste inspanningen van een aantal plaatselijke schippers is in goede samenwerking met de Wijkraad Hoogkerk, de Wijkwethouder en de gemeente Groningen de Historische Haven Hoogkerk gerealiseerd.

Er is een gloednieuwe steiger gebouwd in het Hoendiep (UT Delfiaweg, Hoogkerk) met stroom-, water- en rioolaansluitingen. Er zijn acht ligplaatsen: twee vaste en zes passantenplekken. De vaste zijn voor het scoutingschip Jacoba 2 en voor de zeetjalk De Gouwzee (1901). Die laatste moet het museumschip van Hoogkerk worden en daar is nog wel het een en ander voor nodig. Ze beginnen in Hoogkerk gewoon bij het begin. De zes passantenplekken zijn voor varend erfgoed en je mag maximaal zes maanden liggen voor ongeveer 100 euro per maand. Reserveren kan bij Havendienst Groningen.

Nog wat opties:

Amsterdam

https://www.museumhavenamsterdam.nl/

Den Helder

https://museumhavenwillemsoord.nl/

Leeuwarden

https://museumhavenleeuwarden.nl/

Maastricht

https://tbassin.nl/jachthaven/

Zierikzee

https://www.museumhavenzeeland.nl/

Hoogkerk

Geen website, actueel, net open begin april 2022

Gouda

http://www.museumhavengouda.nl/

Hoorn

https://www.varenderfgoedhoorn.nl/pg-27057-7-68382/pagina/welkom.html

Kolhorn

https://www.oudkolhorn.nl/

Elburg

https://prd.botterselburg.nl/

Spakenburg

https://www.museumhavenspakenburg.nl/nl/

Katwijk

Geen website, wel https://www.vaartochtkatwijk.nl/haven/ligplaats-historische-haven.html

Gorinchem

Alleen passanten (tot 23 m) met korting

Leiden
korting voor passanten

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/ligplaatsvergunning-boot/

Meppel

https://schemegra.nl/

Rotterdam

https://www.erfgoedhavensrotterdam.nl/

Schagen

https://www.recreatiehavenschagen.nl/

Stichting Recreatiehaven Schagen heeft winterligplaatsen voor historische bedrijfsvaartuigen. Schepen tot spitsenmaat kunnen hier terecht.

Tilburg

https://www.piushaven.nl/passantenhaven/

Meer informatie of meteen een vergunning aanvragen kan via info.havens-markten@tilburg.nl of bel naar 013 – 542 94 40. Geef uw NAW gegevens, naam, lengte en een foto van het schip en de gewenste periode van overwintering.

Vreeswijk

Gedurende het winterseizoen (oktober tot april) zijn er ligplaatsen beschikbaar voor historische schepen tot circa 25 meter in het historische centrum van Vreeswijk. Het schip moet tijdens die periode wel bewoond zijn. De winterligplaatsen worden per periode van 3 of 6 maanden verhuurd. Drinkwater en stroom (220V en 380V) zijn beschikbaar.

Informatie en aanmelding: havenmeestervreeswijk@gmail.com (ter attentie van Ton Vermeulen) of 06 38 01 75 92

Zutphen

https://www.museumhavenzutphen.nl/

ALKMAAR

Gedurende het winterseizoen (oktober tot en met april) zijn er ligplaatsen beschikbaar voor historische schepen in het centrum van Alkmaar. De ligplaatsen worden per maand of per periode verhuurd tegen een gereduceerd wintertarief. Ter plaatse zijn er diverse walstroomkasten aanwezig met 230V en 400V. Schepen met duurzame verbranding genieten de voorkeur.

Informatie en aanmelding: havens@alkmaar.nl (ter attentie van havenbeheerder Paul Litjens) of 06 41 52 06 57

AMERSFOORT

De gemeente Amersfoort biedt eigenaren van historische bedrijfsvaartuigen de mogelijkheid om te overwinteren in het hartje van de stad. Vanaf 1 oktober tot 1 april kunt u ligplaats innemen aan een comfortabele steiger, voor stroom en watertappunten wordt gezorgd. Indien uw schip aan de vastgestelde criteria voldoet, komt u in aanmerking voor een ligplaats met een gereduceerd wintertarief, waarbij geldt dat maximaal 20 meter lengte in rekening wordt gebracht.

Informatie en aanmelding: mt.chandoe@amersfoort.nl (havenmeester).

DEN HAAG (Calandkade) via Schepencarrousel

In Den Haag zijn aan de Calandkade drie ligplaatsen voor historische schepen gerealiseerd. Het gaat hier om ligplaatsen die bij de Schepencarrousel horen, dus je mag maximaal drie maanden blijven liggen. Eventueel kan dit in overleg verlengd worden met nog eens een periode van drie maanden. De schepen liggen tegenover een voormalig bedrijfspand waar kleine, ambachtelijke en creatieve bedrijfjes zijn gevestigd, de zogenaamde ‘Maakhaven’.
Klik hier voor meer informatie.

DOKKUM

Vanaf oktober 2020 is de Dokkumer museumhaven het hele jaar open voor onbewoonde historische schepen (voorheen was dit tussen 1 oktober en 1 april). De onbewoonde historische schepen mogen gratis aan het Grutdjip aanleggen. Er is plaats voor maximaal zes schepen.

Wanneer in het najaar de laatste passant de stad heeft verlaten zijn gedurende het winterseizoen (oktober tot en met maart) ook ligplaatsen beschikbaar voor bewoonde historische schepen. De ligplaatsen voor bewoonde historische schepen worden per maand verhuurd tegen een speciaal tarief. Historische schepen zijn schepen die minimaal 50 jaar oud zijn. De schepen moeten in goede staat verkeren. De laatste jaren is er fors geïnvesteerd in het voorzieningenniveau van de historische binnenhaven Grutdjip (Grootdiep) in het centrum van Dokkum. De haven beschikt over walstroomkasten, drinkwaterfaciliteiten en afgiftepunten voor afvalwater.

Informatie en aanmelding: f.hettema@noardeast-fryslan.nl

DORDRECHT (Wolwevershaven)

Wanneer in de Dordrechtse Wolwevershaven permanente liggers niet op hun ligplaats liggen, mogen deze door passanten worden ingenomen. Drinkwater en elektriciteit zijn beschikbaar tegen kostprijs. Belangrijkste eisen: historisch bedrijfsvaartuig, bouwjaar vóór 1935, lengte tussen 20 en 37 meter, bewoond. Geïnteresseerde passanten maken rechtstreeks met de ligplaatshouder afspraken over datum en duur, tijdelijke ligplaatsruil, een eventuele geldelijke vergoeding, enzovoort.

Informatie: g.vankatwijk@freeler.nl